CPI CPI Retail Portfolio

Finanční výkazy společnosti CPI Retail Portfolio I, a.s.


 

Emitent – společnost CPI Retail Portfolio I, a.s. – byla založena v roce 2012. Níže jsou k dispozici její dosavadní finanční výkazy a výkazy jejích ručitelů.


Emitent – CPI Retail Portfolio I, a.s.
Ručitel I – Czech Property Investments, a.s.
Ručitel II – CPI Retail Portfolio II, s.r.o.
Ručitel III - CPI Retail Portfolio III, s.r.o.
Ručitel IV - CPI Retail Portfolio IV, s.r.o.
Ručitel V - CPI Retail Portfolio V, s.r.o.
Ručitel VI - CPI Retail Portfolio VI, s.r.o.
Ručitel VII - CPI Retail Portfolio VII, s.r.o.